Markkinointi palveluksi datan avulla

Mainostajat ja markkinointiviestinnän toimistot ovat heränneet siihen, että kuluttajaymmärrys nousee entistä kriittisemmäksi tekijäksi markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksissa.

Ja hyvä niin. Samaan aikaan on nimittäin nähtävissä kehityssuunta, jossa kuluttajat tulevat entistä kriittisemmiksi mainontaa kohtaan, ja mikäli tällaisessa tilanteessa halutaa saada oma viesti muun hälyn yläpuolelle, mainostajien tulee kääntää markkinointi palveluksi, erityisesti digitaalisissa kanavissa. Tämä jos mikä vaatii asiakasymmärrystä.

Millaisia keinoja mainostajilla on tehdä markkinoinnista palvelua? Datalla on mainonnan pelinrakentajana tässä suuri rooli.

Kaikki lähtee perusasioista eli omien asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tuntemisesta ja heidän ostokäyttäytymisen ja -motiivien ymmärtämisestä. Tähän löytyy monia työkaluja ja osaamista monelta taholta, mutta kaikkein hyödyllisintä liikkeelle pääsemisessä on yrityksen oma asiakasdata. Se tulee hyödyntää kaikin keinoin.

Asiakaskanta kannattaa profiloida ja segmentoida, jotta pystytään luomaan jokaiselle tunnistetulle asiakassegmentille personoituja viestejä.

Liian usein kuitenkin tehdään pöytälaatikkosegmentointeja, joita ei voida kiinnittää omaan asiakaskantaan saati väestöön.

Kun segmentointi on kiinnitetty omaan asiakaskantaan, pystytään sen avulla tunnistamaan mahdollisuuksia myös uusiasiakashankinnan näkökulmasta. Korreloivatko esimerkiksi tietyn ostokäyttäytymisluokan määrät asiakaskannassa suhteutettuna muuhun väestöön tai alueen potentiaaliin?

Ei riitä, että tiedetään millainen viesti kullekin asiakasryhmälle luodaan missäkin ostopolun vaiheessa, vaan se tulee myös kohdentaa oikein: sen tulee näkyä oikeassa paikassa, oikealla hetkellä, kuluttajan ehdoilla. Parhaimmillaan asiakkaiden segmentoinnin tulisi olla mediatoimistojen ja luovien toimistojen päivittäinen työkalu, sillä sen tulisi ohjata kaikkea tekemistä, lähtien ihan sisällöntuotannosta ja display-mainonnan kohdentamisesta. Jatkossa kohdentamisessa isoa roolia tulee näyttelemään juuri data, ei enää pelkästään mediaympäristö.

Kokonaisvaltaisesta asiakasymmärryksestä siirrytään pian personoituun markkinointiin, joka näyttäytyy kuluttajalle yksinkertaisesti palveluna. Parhaimmissa toteutuksissa markkinointia, myyntiä ja palvelua ei enää jatkossa pystytä silmämääräisesti erottamaan. Tutustu aiheeseen liittyen oppaaseemme Big data markkinoinnissa.

Fonectan Ostokäyttäytymisluokitusta voidaan käyttää kohdennuskriteerinä display-mainonnan kohdentamisessa. Lisätietoa saat media- ja mainostoimistoille suunnatusta uutiskirjeestämme.
Testaa, millaiset kuluttajat alueellasi korostuvat