Markkinoinnin myytit: asiakkaista arvokkaampia

Kuinka paljon liiketoiminta tehostuu silloin, kun asiakastietoa hyödynnetään tehokkaammin? Markkinointipäättäjien keskustelussa selvisi, että tulosten valossa analysoinnin vaiva kannattaa ehdottomasti nähdä.

Harva peruna on yhtä kuuma kuin asiakasdata, sen kerääminen ja hyödyntäminen markkinoinnin ja myynnin tehostamiseksi. Fonectan ja Kopla Helsingin järjestämässä Markkinoinnin myytit -keskustelussa markkinointipäättäjät totesivatkin, että asiakasdatan analysointi on mitä parhain tapa kehittää liiketoimintaa. Mitä parhain, mutta ei missään nimessä helppo.

Asiakasdata auttaa ymmärtämään asiakkaiden motiiveja ja vaikkapa ostohistorian avulla on helpompaa kohdentaa lisä- ja ristiinmyyntiin tähtääviä viestejä. Parhaimmillaan keskustelijamme ovat saavuttaneet varsin hyviä tuloksia.

Meillä asiakastiedon tarkempi analysointi johti tarkempaan markkinointiin -> -20% pienemmät kulut ja myynti samalla +15%.

Menestys ei kuitenkaan tule ilmaiseksi. Itse analysointi voi vielä olla helppoa, mutta tiedosta toimeen siirtyminen onkin jo haastavampaa. Suunnittelutyö sitoo sekä aivoja että aikaa.

“Tiedon jalkauttaminen käytännön toimiksi vie aikaa, ja siihen pitäisi satsata resursseja.”

Keskustelussa vallitsi konsensus siitä, ettei analysointia ole järkeä tehdä vain harjoituksen tai selvitystyön takia, vaan se täytyy sitoa suoraan liiketoiminnan kehittämiseen. Myös esimerkkicaseja fiksuista toteutuksista kaivataan – esimerkin voima on usein valtava.

”Kyllä kannattaa analysoida. Datan ja ajan puute vaivaa. Pitäisi kuitenkin miettiä ja sopia, mitä toimenpiteitä analysoinnin jälkeen. Muuten ei ole mitään hyötyä.”

Lue lisää suomalaisen markkinoinnin tilasta.