Kilpailu Google-mainonnassa kovenee: tuoreimmat muutokset

Vuosi 2016 on tuonut suuria muutoksia Googlen hakusanamainontaan mainostajan näkökulmasta. Keväällä katosivat mainospaikat Googlen hakusivun oikeasta laidasta ja elokuussa 2016 muuttui mainosten pituus tehden maksetuista mainoksista yhä enemmän orgaanisten hakutulosten näköisiä.

Mitä kaikkea siis muuttui elokuussa 2016?

Aiemmin Googlen hakusanamainos koostui yhdestä otsikkorivistä ja kahdesta tekstirivistä. Uudistuksen myötä mainoksissa on nyt kaksi otsikkoriviä, joista ensimmäinen on Googlen kannalta tärkein. Lisäksi kahden 35-merkkisen kuvausrivin sijaan nykyisin mainoksissa on yhden kentän kuvausrivi, jolle mahtuu yhteensä 80 merkkiä. Myös otsikon rivi piteni 25 merkistä 30 merkkiin. Uudet kaksi otsikkoriviä näkyvät eroteltuina yhdysmerkillä ja sijoittuvat joko peräkkäin yhdelle riville tai jakautuvat allekkain kahteen riviin riippuen katsojan käyttämästä näytöstä ja laitteesta.

Uudet laajennetut tekstimainokset ovat myös valmiiksi optimoituja mobiililaitteille, joten enää ei ole tarvetta tehdä erikseen mobiilioptimoituja mainoksia. Tekstimainokset näkyvät entiseen tapaan niin Googlen hakuverkostossa kuin Display-verkostossa. Lisäksi mainoksen tekstin yhteydessä näkyvälle, sivustolle ohjaavaan URL-osoitteeseen voidaan lisätä kaksi max. 15-merkkistä hakusanaa.

Mitä etuja uusista laajennetuista mainoksista on mainostajalle?

Uudet pidemmät mainostekstit antavat mahdollisuuden erottautua muista kilpailevista mainoksista selkeämmin ja informoida kuluttajaa entistäkin paremmin mainostettavasta tuotteesta tai palvelusta. Täsmällisillä ja kiinnostavilla mainosteksteillä voidaan saada entistäkin relevantimpia klikkejä, kun asiakkaat pystyvät aiempaa paremmin tutustumaan tuotteeseen tai palveluun ennen mainoksen klikkaamista.

Etua pitkistä mainosteksteistä on myös monille aloille, joilla tuotteiden ja palveluiden nimet ennen täyttivät yhden kokonaisen tekstirivin. Esimerkiksi suomenkieliset hakusanahirviöt, kuten ilma-vesilämpöpumppuhuolto, saavat uudessa mainosformaatissa uusia ulottuvuuksia, kun mainostekstiin mahtuu muutakin mukaan pelkän palveluun viittaavan hakusanan ja paikkakunnan lisäksi.

Miten muutokset vaikuttavat mainonnan tuloksiin?

Jo keväällä toteutettujen mainospaikkojen karsiminen nosti selvästi kilpailua parhaista mainospaikoista korkeimman neljän joukossa sivun yläosassa. Uudet pidemmät mainokset antavat nyt mainostajalle tilaisuuden tehdä entistäkin laadukkaampia mainoksia niin Googlen kuin kuluttajien näkökulmasta, mikä auttaa mainostajaa pääsemään parhaimmille mainospaikoille ja tavoittamaan potentiaalisimmat asiakkaat.

Googlen kannalta mainosten laatu kasvaa, kun mainoksessa vilahtelee tiheämmin relevantteja hakusanoja. Kuluttajan kannalta taas on miellyttävämpää lukea sisällöltään rikkaampaa ja luontevaa kieltä. Mainokset myös näyttävät hillitymmiltä orgaanisten hakutuloksien alussa.

Entisestä huomioväristä, keltaisesta, mainosten tageissä on suurilta osin luovuttu ja muutettu tagit vihreiksi.

Mitä tapahtuu vanhoille mainoksille?

Vanhat mainokset eivät katoa mihinkään, eikä Google toistaiseksi ole julkaissut tietoa siitä, että ne lakkaisivat toimimasta. Tällä hetkellä uudet ja vanhat mainokset toimivat rinnakkain mainoshuutokaupoissa. Vanhamuotoisia mainoksia ei enää pysty luomaan tai muuttamaan 26.10.2016 jälkeen, mutta vanhat olemassa olevat mainokset toimivat senkin jälkeen edelleen normaalisti.

Mitä minun, mainostajan, kannattaisi tehdä tässä tilanteessa?

Jos haluat varmistaa erottumisesi kilpailijoista sisällöltään laajemmilla, uuden version mainoksilla, voit hankkia Fonectalta lisäpalveluna mainostekstien päivityksen uusiin versioihin pikana. Näin takaat, että tuotteesi tai palvelusi esittäytyy entistäkin kattavammin ja erottuvammin kuluttajille heti, eikä vasta Fonectan kaikki asiakkaat kattavan optimointiprojektin jälkeen.

Samalla on hyvä tarkistaa kokonaisuudessaan verkkosivujesi laatu, mikä vaikuttaa suoraan hakusanamainonnan kampanjasi menestykseen sekä hintaan. Tekstisisällöltään ja sivustorakenteeltaan laadukkaat ja responsiiviset, eli eri laitteille skaalautuvat sivustot saavat paremmat laatupisteet kampanjan hakusanoille sekä vakuuttavat myös kuluttajan helpommin yrityksen luotettavuudesta sekä tasosta. Hyvät laatupisteet taas laskevat klikkien hintaa, minkä ansiosta samalla mediabudjetilla on mahdollisuus saada enemmän klikkejä samaan hintaan.

Selvitä kotisivujesi toimivuus laatutestin avulla.

Hakusanamainontaa ja verkkonäkyvyyttä tukevat responsiiviset kotisivut on helppo hankkia Fonectalta yrittäjäystävälliseen hintaan. Vanhoille Fonectan verkkosivuasiakkaille voidaan tarvittaessa tehdä sivujen päivitys, jossa ammattisisällöntuottajat arvioivat sivujen yhtenevyyden hakusanamainonnan kampanjan kanssa ja tarvittaessa tekevät hakusanamainontaa tukevia sisältö- ja rakennemuutoksia.

Tilaa tästä mainostekstien pikainen päivitys.