Digitrendit 2016: data voimistaa kaiken kokoisia yrityksiä

Vuonna 2016 datan hyödyntäminen nousi agendalle todella kovaa. Se ei ole ainoastaan suurten yritysten asia; asiakastieto ja -ymmärrys on vuonna 2016 lähes kaikkien yritysten saatavilla.

Asiakkaista ja käyttäjistä on saatavilla dataa enemmän ja helpommin kuin koskaan. Tekniikan ja pilvipalveluiden avulla myös pienet yritykset pääsevät entistä paremmin kiinni siihen, keitä asiakkaat ovat, mistä he löytävät yrityksen ja mitä he todella haluavat ostaa – ja miten.

Kuluttajat ja yritysasiakkaat käyttävät yhä enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa, mobiilissa ja videokanavissa. Kun yritys kohtaa asiakkaita eri palveluissa, jää jokaisesta kohtaamispisteestä seurattava jälki.

Näitä jälkiä seuraamalla ja yhdistelemällä yrittäjät ja markkinoijat oppivat toimimaan entistä kohdennetummin ja kiinnnostavammin – tämä on tärkeää siksi, että asiakkaiden kriittisyys mainonnan sisällön ja sopivuuden suhteen kasvaa jatkuvasti.

Yritysten onkin huomioitava se, että viesti kohtaa asiakkaan oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa ja että puhuttelutapa sopii valitulle kohderyhmälle.

Miten dataa hyödynnetään tehokkaasti?

Kolme vuonna 2016 edelleen vahvistuvaa markkinoinnin perusasiaa ovat tässä:

  • Asiakkaat odottavat markkinoinnilta kiinnostavaa ja juuri heille kohdennettua sisältöä.
  • Sisältöjä kulutetaan yhä enemmän mobiilissa, joten myös mainonnan on toimittava siellä.
  • Yritysten tulee löytyä niistä sosiaalisen median kanavista, joita asiakkaatkin käyttävät.

Kaikille ei kannata tarjota kaikkea, vaan mainonta ja sisällöt tulee kohdentaa datan avulla. Käytännössä tämä toteutuu silloin, kun yritys tietää, keitä tavoitella ja mistä. Kun viestien perillemenoa ja toimivuutta mitataan jatkuvasti, voidaan niitä kehittää sen mukaan, miten asiakkaat reagoivat. Tässä pitäisi olla riittävän painava syy ottaa kohderyhmä- ja asiakasdatasta kaikki irti!

Lue lisää digimarkkinoinnin trendeistä!

Kuinka datahaasteet taklataan?

Tällä hetkellä suurin ongelma on yksinkertainen: etenkin suurten yritysten data on hajallaan eri yksiköiden muodostamissa siiloissa, vaikka sen yhdistäminen liiketoiminnan käyttöön on elinehto.

Datan jalostaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnan tueksi vaatiikin usein uutta osaamista ja teknologiaa. Tämän takia kannattaakin miettiä, voisiko yritys tehdä yhteistyötä sellaisen tahon kanssa, joka pystyy ajamaan liiketoiminnan kannalta tärkeät tietokannat yhteen ja rakentaa niihin näkymän, jonka avalla yrityksen eri toimintoja – markkinointia, asiakaspalvelua ja jopa tuotekehitystä – voidaan ohjata.

Samoin kuluttajat edellyttävät läpinäkyvää toimintaa tietojen keräämisestä ja hyödyntämisestä. Datan käsittelyssä tuleekin noudattaa olemassaolevia ohjeita ja säädöksiä sekä kertoa kuluttajille avoimesti, mitä tietoa yritys kerää ja mihin sitä käytetään.

Lue miten dataa voi hyödyntää markkinoinnin suunnittelussa ja tehostamisessa Big data markkinoinnissa -oppaasta.

Tilaa maksuton Big data markkinoinnissa –opas.