Tunne asiakkaasi ja palvele heitä paremmin

Datan kerääminen asiakkaista on kovin ajankohtainen aihe. Saatat itsekin yrittäjänä ylläpitää asiakasrekisteriä tietyillä tiedoilla asiakkaistasi. Mutta miljoonan taalan kysymys kuuluukin: osaatko hyödyntää asiakasrekisteriäsi yrityksellesi ja asiakkaillesi edullisella tavalla? Katso vinkkimme, miten opit tuntemaan asiakkaasi paremmin ja tämän myötä myöskin palvelemaan heitä paremmin.

Analysoi asiakasrekisterisi

Ensimmäinen vaihe markkinoinnin kohdentamisessa on asiakkaidesi tunteminen. Asiakaskantaasi analysoimalla saat vastauksia perustavanlaatuisiin kysymyksiin, kuten:

  • Keitä ovat juuri minun yritykseni asiakkaat?
  • Miten he käyttäytyvät?
  • Millaisia ongelmia heidän arjessaan pitää ratkaista?
Tutustu verkkosivustosi kävijöihin Fonecta Audience Insights -työkalun tarjoaman ainutlaatuisen datan avulla!

Asiakasrekisterin analysoinnilla saadaan avattua lukuja esimerkiksi siitä, kuinka paljon koko asiakaskannassa on miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja, mikä on asiakkaan talouden kulutuskyky ja mihin ostokäyttäytymisryhmään asiakas kuuluu. Myös B2B-asiakkaita palvelevat yritykset hyötyvät asiakaskannan analysoinnista, joka paljastaa muun muassa sen, millä toimialalla omat asiakkaat toimivat, minkä kokoisia asiakasyritykset ovat ja miten ne näyttäytyvät koko Suomen yrityskantaa vasten. Tuntemalla asiakkaasi pystyt paremmin ymmärtämään heidän tarpeitaan ja mahdollisesti olemaan aina askeleen edellä tarjoamillasi palveluilla tai tuotteilla.

Segmentoi, ennakoi ja pisteytä asiakkaasi

Kun asiakasrekisteri on saatu analysoitua, on aika ottaa seuraava askel syvemmälle asiakkaidesi ymmärtämiseksi. Vuorossa on nimittäin asiakkaiden segmentointi. Segmentoinnissa asiakkaat ryhmitellään matemaattisten mallien avulla erillisiin ryhmiin eli segmentteihin. Oleellista on ymmärtää, miten eri ryhmät eroavat toisistaan, jotta niitä pystytään lähestymään ja puhuttelemaan oikealla tavalla. Asiakaskannasta vedettävien perustietojen ja segmenttien lisäksi dataa voidaan rikastaa muiden rekisterien tietoja vasten.

Segmentoinnissa kannattaa ottaa avuksi kumppani, jolla on osaamista ja kokemusta datan käsittelystä. Fonecta pystyy tarjoamaan erilaisia ennusteita ja pisteytysmalleja, joilla saadaan esiin vaikkapa ne asiakkaat, jotka todennäköisimmin ovat todellisissa ostoaikeissa eivätkä vain silmäilemässä tuotteita. Näin markkinoinnin resursseja voidaan kohdentaa korostetusti tähän asiakasryhmään. Esimerkkejä tällaisista ennusteista ovat esimerkiksi muuttoennusteet ja autonvaihtoennusteet.

Ennustavalla tiedolla voidaan saada kiinni myös ne, jotka ovat potentiaalisesti poistuvia asiakkaita yritykselle. Kun potentiaalisesti poistuva asiakas saadaan kiinni ennen todellista poistumista, todennäköisyys asiakkaan pitämiselle ovat vielä korkeat verrattuna siihen, että toimenpiteet aloitetaan vasta sitten, kun asiakas on jo poistunut.

Mittaa ja kehitä kohdennettua markkinointia

Kun olet onnistunut tunnistamaan asiakkaasi, segmentoimaan heidät ja vielä mahdollisesti ottanut käyttöön erilaisia ennusteita tai pisteytysmalleja mainonnan kohdentamisessa, on hyvä varmistua valitsemiesi toimenpiteiden onnistumisesta. Tämä vaatii mainonnan tulosten mittaamista. Digitaalista mainontaa, kuten display-mainontaa, Facebook-mainontaa ja sähköpostimarkkinointia, on mahdollista ja erittäin suotavaa mitata.

Display- ja Facebook-mainonnassa voidaan määrittää konversioiksi esimerkiksi lomakkeen lähetys verkkosivulta, click-to-call-napin painallus tai verkkokaupassa tehty osto. Sähköpostimarkkinoinnissa voidaan taas esimerkiksi mitata, kuinka moni avasi sähköpostin tai klikkasi siinä esiintyvää linkkiä.

Kun mainonnan tuloksia seurataan ja peilataan tavoitteisiin, pystytään seuraamaan, miten hyvin jotkut mainokset toimivat tietylle yleisölle ja miten toiset mainokset taas toiselle yleisölle. Vaikka mainos olisi kohdennettu juuri oikealle yleisölle, on hyvä vielä varmistaa, että mainoksen sisältö varmasti puhuttelee vastaanottajaansa halutulla tavalla.

Asiakkaiden kuulostelu ja heidän tarpeisiinsa vastaaminen on jatkuva prosessi

Kun yrityksesi asiakasrekisteri on kerran analysoitu, se ei valitettavasti tarkoita sitä, että tulisit sillä tiedolla toimeen eläkepäiviisi asti. Nykyisin asiakkaiden mieltymykset ja trendit vaihtelevat välillä hyvinkin tiuhaan, joten on tärkeää olla yrittäjänä perillä kaikista muutoksista, jotka koskevat asiakkaitasi ja asiakkaidesi tarpeita. Näin pystyt nopeasti mukauttamaan myös omaa markkinointiasi ja viestintääsi asiakkaiden suuntaan, jolloin varmistat sen, että tarjoamasi asiakaskokemus vastaa tai jopa ylittää asiakkaiden odotukset.

Jos haluat oppia tuntemaan asiakkaasi paremmin ja kohdistamaan viestisi entistä tehokkaammin oikeille henkilöille, anna Fonectan datapalvelujen avustaa yritystäsi siinä. Ota yhteyttä, ja kartoitetaan sinun yrityksellesi parhaat dataratkaisut yritystoimintasi vauhdittamiseen!

Kiinnostuitko datan hyödyntämisestä markkinoinnissa? Tilaa maksuton opas ja lue lisää!