Analytiikka

Analytiikka

Sopimuskausi

Analytiikka

Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Laskutus

Analytiikka

Palvelu on maksuton.

Palvelun käyttöönotto ja hallinnointi

Palvelun käyttöönotto

Palvelun käyttöönotto tapahtuu itsepalveluna.

Mikäli verkkosivuillasi ei vielä ole Snoobi-seurantakoodia asennettuna, sinulle toimitetaan seurantakoodi ja asennusohjeet. Tällöin seurantakoodi pitää viipymättä asentaa verkkosivuillesi, sillä palvelu ei ole käytettävissä ellei koodia ole asennettu. Koodi on tärkeää asentaa oikein. Jos sinulla on asiasta kysyttävää, asiakaspalvelumme auttaa asiassa mielellään.

Palvelun hallinnointi

Voit hallinnoida palvelua Oma Fonecta -itsepalvelukanavassa.

Raportointi

Analytiikka

Paketin avulla näet

 • kuinka paljon sivustollasi on kävijöitä
 • kuinka paljon sivustollasi vietetään aikaa
 • kuinka suuri osuus kävijöistä poistuu välittömästi tultuaan sivustollesi ja
 • top 10 sisältösivut ja hakusanat eli näet, millä sivuilla sivustollasi käydään ja mitä hakusanoja sivustosi hakutoiminnolla käytetään

Seurantakoodin asennus

Asennus

Snoobi-skripti ja seurannan käynnistäminen

Snoobi-kävijäseuranta perustuu seurattavan sivuston lähdekoodiin lisättävään JavaScript-tagiin, Snoobi-skriptiin. Tässä esimerkki asennettavasta skriptistä:

<script type=”text/javascript”>

var _saq = _saq || [];

(function() {

var account = ’<LAITA TÄHÄN TILIN NIMI>’;
var page_name = ”;
var section = ”;

var snbscript = document.createElement(’script’);
snbscript.type = ’text/javascript’;
snbscript.async = true;
snbscript.src = (’https:’ == document.location.protocol ? ’https://’ : ’http://’)
+ ’eu1.snoobi.com/snoop.php?tili=’ + account
+ ’&page_name=’ + page_name
+ ’&section=’ + section;

var s = document.getElementsByTagName(’script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(snbscript, s);
})();

</script>

HTTPS-salattu sivu

Jos skripti tulee https-salatulle sivulle, käytä silloin myös skriptissä https-muotoa:

* yritys_fi tulee korvata tilin oikealla nimellä! Tarkasta tilin nimi Snoobin asiakaspalvelusta tai raportin asetuksesta ”Tilin tiedot” .

Mille sivuille skripti asennetaan?

Skripti asennetaan kaikille niille sivuille, jotka kuuluvat samaan sivustoon ja joilla on sama sisältö (peilisivustot, rinnakkaisdomainit) tms.

Jos skripti asennetaan muille domaineille/verkkotunnuksille kuin mille seuranta on tilattu, lisää aina uudet domainit asetusten Seurattaviin sivustoihin! Seuranta toimii oletusarvoisesti vain sillä domainilla, jolle se on tilattu, joten tarkasta Seurattavat sivustot.

Kiinnitä erityisesti huomiota, että skripti lisätään:

 • Etusivulle
 • Uudelleenohjaaville heittosivuille (edeltävät joskus mm. etusivua)
 • Erilaisille vahvistus- ja kiitossivuille
 • Flash-esityksiin, valikoihin ja elementteihin

Mihin kohtaan skripti sijoitetaan?

Skripti lisätään sivuston jokaiselle sivulle tai sivupohjalle. Jos sivu ei sisällä erityisen isoja kuva- tai videotiedostoja suosittelemme, että sen sijoittamista juuri ennen tagia (katso kuva 1). Seuranta kuitenkin toimii myös sivuilla ilman body-tagia.

Jos sivustolla on paljon raskasta grafiikkaa, kannattaa skripti sijoittaa jo sivun alkuun. Sijoittamalla skriptin ennen raskaita tiedostoja vältytään riskiltä, ettei skripti ehdi latautua loppuun asti ennen kuin kävijä klikkaa seuraavaa linkkiä (jolloin kävijän tulotapatieto menetetään).

SnoobiSkriptinSijainti

Kuva 1. Esimerkki kohdasta, minne Snoobi-skripti voidaan lähdekoodissa laittaa

Tee lisäys kopioimalla ja liittämällä skripti (copy and paste), jotta kirjoitusvirheiltä vältyttäisiin.

Miten skripti voidaan asentaa?

Staattiselle HTML sivustolle

Tavallisilla html-sivuilla skripti asennetaan yleensä ”erikseen” jokaiselle sivulle esimerkiksi FTP-ohjelman avulla. Find & Replace toiminnolla tämä kuitenkin saadaan sujumaan nopeasti, katso yllä oleva linkki.

Dynaamiselle sivustolle (esim. php ja asp)

Dynaamisella ohjelmointikielellä rakennetuille sivuille voidaan usein lisätä Snoobi-skripti kertaheitolla sijoittamalla skripti footeriin tai index-tiedostoon, jota käytetään jokaisella sivulla.

Skriptin lisäämisen yhteydessä sivut kannattaa nimetä!

Kehyksiä käyttävälle sivustolle

Snoobi-skriptiä ei pidä asentaa frameset tai sellaiselle frame-sivuille, joilla ei ole varsinaista tietosisältöä. Tavallisia esimerkkejä kehyksistä, joille tagia ei tule lisätä, ovat navigaatiokehys (sisältää yleensä vain linkkejä) ja otsikkokehys. Tarkempia tietoja Snoobin lisäämisestä kehyksillä rakennetuille sivuille saat yllä olevasta linkistä.

Flash-sivustolle

Myös Flash-animaatioita tai saitteja voidaan seurata snoobi.trackPageView(pathParam) funktion avulla. Flash-esityksestä voidaan lisäksi saada tietoa, kuinka pitkälle esitystä katsottiin.

Skriptin lisäämisen yhteydessä sivut kannattaa nimetä!

Sisällönhallintajärjestelmän kautta

Snoobi-skripti voidaan yleisimmin lisätä sivuille sisällönhallintajärjestelmän kautta, eli samasta ohjelmasta kuin mistä sivuja päivitetään. Skripti voidaan silloin sijoittaa tyypillisesti sivupohjaan tai laskurikoodi -kohtaan.

Kaikkien sisällönhallintajärjestelmien kautta ei kuitenkaan pääse käsiksi sivuston varsinaiseen lähdekoodiin, jolloin on syytä tiedustella verkkosivujen palveluntarjoajalta mikäli he voivat lisätä Snoobi-skriptin. Suosittelemme keskustelua webmasterin tai julkaisujärjestelmän tarjoajan kanssa tilaamisen yhteydessä, sillä jotkut palveluntarjoajat perivät erillismaksun skriptin lisäyksestä.

Verkkokaupan tai tilausjärjestelmän seuraaminen

Jos verkkosivuilla on tilausjärjestelmä (esim. verkkokauppa, huone- tai lennonvarausjärjestelmä), kannattaa samalla asentaa erillinen verkkokaupan seurantaskripti. Verkkokaupan seurannan avulla Snoobin kautta pystytään näkemään tilausdataa, kuten mitä tuotteita on tilattu tai miten ne on maksettu.

Verkkokaupan tilausskripti asennetaan yleensä tilausvahvistussivulle.

Skriptin asennuksen jälkeen

HUOM! Varmista, että Snoobi-skripti muistetaan laittaa sivuille silloinkin, kun sivustoa uusitaan, muokataan tai kun siihen liitetään uusia sivuja!

Etenkin jos verkkosivustoja päivitetään FTP-ohjelman kautta on tärkeää, että kaikki päivittäjät käyttävät pohjana sivuversioita, joihin on asennettu Snoobi-skripti.

Snoobi-kävijäseuranta alkaa kerätä tietoja kun Snoobi-skripti on lisätty onnistuneesti sivustolle (joka löytyy Seurattavista sivustoista) ja ensimmäinen kävijä on vieraillut jollain sivulla, jolla skripti on asennettuna

Noin 1-120 minuutin kuluessa ensimmäisen kävijän käynnistä tilin yhteyshenkilölle lähetetään kirjautumistiedot. Kirjautumalla verkkoraporttiin voidaan tarkastella verkossa olevaa kävijäraporttia ja hallita Snoobi-tilin tietoja milloin tahansa. Skriptin asentajalle ei automaattisesti luoda käyttäjätunnusta – asentajan kannattaa tiedustella käyttöoikeutta seurannan tilaajalta.
Seurantakoodin asennus verkkokauppaan

Asennus verkkokauppaan

Verkkokaupparaportilla voidaan seurata verkkokaupan, varausjärjestelmän tai tilausjärjestelmän tilauksia. Verkkokaupan seurannalla päästään näkemään, miten tilausmäärät kehittyvät ja millä hakusanoilla tai mainoksilla saadaan ostajia.

Tavallinen Snoobi-skripti tulee olla asennettuna kaikille sivuston sivuille ja verkkokauppaskripti tilausvahvistussivulle.

 • Verkkokauppaskriptiin tulee määritellä kaikki ne tilauksia koskevat asiat, joita halutaan seurata Snoobista
 • Käytä verkkokauppaskriptissä joko pistettä tai pilkkua, määritä valintasi Snoobi-tilin asetuksiin. Pilkun ja pisteen sekakäyttö ei toimi.
 • Muista määritellä Snoobi-skriptiin jokin yksilöivä tilauksia koskeva tieto (esim. tilausnumero)
 • Muista määritellä Snoobi-skriptiin jokin yksilöivä tuotteita koskeva tieto (esim. tuotenumero)

Snoobin verkkokauppaseurannan toteuttamiseksi, verkkokauppajärjestelmän tilauksen vahvistavalle sivulle täytyy tehdä pienehköjä muutoksia. Useimmissa verkkokaupoissa kaikki tilaukset vahvistetaan samalla vahvistussivulla, jolloin verkkokaupan tilausten seuranta Snoobilla täytyy tehdä vain yhdelle, tilauksen vahvistavalle ja tallentavalle sivulle.

Verkkokaupan mittausta varten tilauksen ja sen tuotteiden tiedot kirjoitetaan lähdekoodiin tässä ohjeessa esitellyllä tavalla. Yleensä tilatut tuotteet ovat tilaajan nähtävissä vahvistussivulla, joten kyse on usein vain tilausten tietojen muokkaamisesta oikeaan muotoon siten, että Snoobin tietojen keräys osaa poimia ja tallentaa tilaustiedot.

1. Verkkokauppaseurannan tekninen toiminta ja asentaminen

Tässä ohjeessa käytetään värejä ja lihavointia taulukon 1. mukaisesti.

verkkokauppa1

Taulukko 1. Ohjeen tulkinta

Snoobin verkkokauppaseuranta on toteutettu siten, että tilaus määritellään / kirjoitetaan html-koodiin ennen Snoobin mittausskriptiä. Varsinainen Snoobin mittausskripti tarkistaa onko mitattavalle sivulle määritetty transaktion määrittelevä JavaScript-olio (snoobiTrans) ja tilauksia. Jos olio sekä tilauksia on määritelty, Snoobin mittausskripti ”kerää” ja tallentaa tiedot tilauksesta.

Tilauksiin ja tuotteisiin on mahdollista määrittää vapaavalintainen määrä vapaavalintaisia parametreja segmentointitiedoksi / luokittelutiedoksi. Käytännössä omannimisen parametrin määrittäminen luo uuden segmentin, jos samannimistä segmenttiä ei ole olemassa. Parametrin arvo toimii segmentin arvona senhetkisessä tilauksessa tai tilaukseen liittyvässä tuotteessa.

Segmenteillä määritellään jatkossa Snoobin asetuksista niin sanotut käsittelysäännöt. Tilaukseen voi esimerkiksi määritellä attribuutin shippingCosts ja ko. parametrille määritellä säännön, jolla tilauksen kokonaissummasta vähennetäänshippingCosts –attribuutin arvo raportoinnissa.

Verkkokaupan tilausten tietojen keräämiseksi, sivustolle tuodaan SnoobiTrans –luokka. SnoobiTrans –luokasta luotavasnoobiTrans -olio ja verkkokauppaseurannan mahdollistavat metodit saadaan käyttöön sisällyttämällä sivustolle html:n <head> -osaan erillinen JavaScript-tiedosto extras.min.js. Tiedosto löytyy osoitteesta http(s)://eu1.snoobi.com/extras.min.js. Käytännössä extras.min.js sisällytetään sivustolle alla olevalla tagilla:

<script type="text/javascript"
src="http://eu1.snoobi.com/extras.min.js"></script>

Tarvittaessa extras.min.js:n voi tallentaa myös omalle palvelimelle (palvelimelle missä sivusto sijaitsee). HUOM! Muista kuitenkin ilmoittaa Snoobille, mikäli käytät omalta palvelimeltasi haettavaa extras.min.js:ää. Tällöin Snoobi osaa ilmoittaa tiedostoon tulevista päivityksistä kaikkia asianosaisia. Voit käyttää myös https-protokollaa, jos sivusto on SSL-salattu ja itse sivusto käyttää https:ää.

snoobiTrans –olio alustetaan seuraavasti:

var snoobiTrans = new SnoobiTrans();

Huom! Olion nimen tulee olla snoobiTrans. Snoobin mittausskrpiti etsii aluksi snoobiTrans-nimistä oliota mahdollisen tilauksen tallentamiseksi. Snoobin mittausskripti täytyy siis myös löytyä tilauksen määrityksen jälkeen sivun lähdekoodista.

1.1 Tilauksen määrittäminen

Kun snoobiTrans -olio on alustettu, voidaan sen avulla lisätä tilauksia. Tilauksen lisääminen tapahtuu snoobiTrans -olionorder() –metodilla. Order() -metodi ottaa vastaan pakollisena parametrina tilauksen uniikin tunnisteen (esim. tilausnumero).

Esimerkkikoodi tilauksen lisäämisestä:

var snoobiTrans = new SnoobiTrans();

var snoobiOrder = snoobiTrans.order("orderNo000001");

snoobiOrder.total = "138";

snoobiOrder.currency = "EUR";

snoobiOrder.country = "FI";

snoobiOrder.city = "Helsinki";

snoobiOrder.vat = "22";

snoobiOrder.additionalNotes = "More information";

Tilauksen määrittävän muuttujan nimellä (tässä tapauksessa ”snoobiOrder”) ei ole merkitystä seurannan kannalta. Vältä kuitenkin erikoismerkkejä ja maakohtaisia kirjaimia (esim. skandinaaviset ja kyrilliset kirjaimet).

Taulukon 2 arvot ovat varattuja muuttujien nimiä, joten älä käytä niitä omien parametriesi nimeämiseen. Punaisella merkitty ”total” on pakollinen attribuutti. Täytä kuitenkin arvot mahdollisuuksien mukaan tilauksen yhteydessä.

verkkokauppa2

Taulukko 2. SnoobiTrans –olion varattujen attribuuttien nimet.

Taulukossa 3. on esitelty yleisimmin käytettyjä ja hyödyllisiä parametreja verkkokaupan tilausten seurannassa ja raportoinnissa. Attribuuttien nimet ovat vapaavalintaisia ja niitä ei ole pakko antaa. Parametreja on kuitenkin hyvä käyttää, mikäli tiedot löytyvät verkkokauppajärjestelmästä.

verkkokauppa3

Taulukko 3. Tilauksessa yleisesti käytettyjä vapaavalintaisia attribuutteja

1.2 Tuotteiden lisääminen tilaukseen

Tuotteita lisätään tilauksen item() –metodilla. Item() ottaa pakollisena parametrinaan vastaan tuotekoodin.

Esimerkki tuotteen lisäämisestä tilaukseen:

var snoobiItem = snoobiOrder.item("productId_12345");

snoobiItem.name = "Name of the product";

snoobiItem.price = "995.50";

snoobiItem.currency = "EUR";

snoobiItem.amount = "3";

Kuten tilauksessa, tilatun tuotteen määrittelevän muuttujan nimellä ei ole merkitystä. Myös tuotteisiin voit lisätä vapaavalintaisia parametreja. Taulukossa 4 on esitelty tuotteen varattujen attribuuttien nimet. Älä nimeä omia attribuuttejasi taulukossa olevilla nimillä. Täytä kuitenkin taulukon attribuuttien arvot mahdollisuuksien mukaan. Punaisella lihavoidulla tekstillä merkityt attribuutit ovat pakollisia.

verkkokauppa4

Taulukko 4. Tilauksen tuotteen varatut attribuuttien nimet

Kaikki parametrit koskevat yhtä tuotetta. Toisin sanottuna parametrit tuotteen hinta, alennus (rahana) ja alennusprosentti koskevat aina yhtä tuotetta. Jos tilaus sisältää useamman saman tuotteen, ilmoita tuotteiden lukumäärä amount -attribuutin arvona.

Taulukossa 5. on listattu yleisiä tuotteeseen liittyviä parametreja. Parametrien nimet ovat vapaavalintaisia ja ne eivät ole pakollisia. Käytä kuitenkin parametreja mikäli tiedot löytyvät verkkokauppajärjestelmästä.

verkkokauppa5

Taulukko 5. Tilauksen tuotteisiin liittyviä yleisiä parametreja

1.3 Parametrien muoto

Kaikki parametrien tilauksessa ja tilauksen tuotteissa annettavien attribuuttien arvot tulee käyttää escape -funktiota siten, että JavaScript:ssä määritellyt attribuuttien arvot eivät hajota tai katkaise komentoja tai funktio -kutsuja.

Esimerkki – Guns n’ Roses –levyn tilaus:

var snoobiTrans = new SnoobiTrans();

var snoobiOrder = snoobiTrans.order("orderID"); 

var snoobiItem = snoobiOrder.item("album_NN")

snoobiItem.name = "Guns n" Roses";    

snoobiItem.price = "19.90";

snoobiItem.currency = "EUR";

snoobiItem.amount = "1";

Huomaa -merkki ennen name-muuttujan arvossa olevaa lainausmerkkiä!

Desimaalilukujen desimaalierottimena voi käyttää joko pilkkua tai pistettä. Käytä kuitenkin kaikissa numeerisissa arvoissa samaa desimaalierotinta.

1.3.1 Päivämäärä- ja aikamuotoiset parametrit

Jos parametrien arvoina halutaan käyttää päivämäärää, aikaa tai näiden yhdistelmää, tulee se esittää jossakin taulukossa 6 mainituista esitysmuodoista. Nämä esitysmuodot perustuvat W3C suositukseen dateTime-formaatista (W3C Recommendation, 28 October 2004).

Päivämääräosuuden ja mahdollisen aikaosuuden välissä tulee käyttää erotinmerkkinä kirjainta T. Jos aikaosuudelle halutaan määrittää aikavyöhyke, tulee se tehdä suhteessa UTC-aikaan. Aikaosuuden voi määritellä olevan UTC-aikaa joko laittamalla sen perään kirjaimen Z tai määrittämällä eron UTC-aikaan olevan +00:00.

Päivämäärä- ja aikamuotoisissa parametreissä päivämäärän osuus on aina pakollinen. Jos parametrin arvona halutaan käyttää vain aikaa, voidaan päivämääräosuus antaa muodossa 0000-00-00.

verkkokauppa6

Taulukko 6. Päivämäärä- ja aikamuotoisten parametrien esitysmuodot

2. Esimerkki tilausvahvistussivusta verkkokauppaseurannalla

<html>

<head>

<title>Order confirmed</title>

<script type="text/javascript"
src="https://eu1.snoobi.com/extras.min.js"></script>

</head>

<body>

<script type="text/javascript">

var snoobiTrans = new SnoobiTrans();

var snoobiOrder = snoobiTrans.order("orderNo000001");

snoobiOrder.total = "1113,90";

snoobiOrder.currency ="EUR";

snoobiOrder.city = "Helsinki";

snoobiOrder.additionalNotes = "Extra notes for the order";

snoobiOrder.shippingCosts = "13,90";

var snoobiItem = snoobiOrder.item("productCode_1");

snoobiItem.name = "Product X";

snoobiItem.price = "1000";

snoobiItem.currency = "EUR";

snoobiItem.amount = "3";

snoobiItem = snoobiOrder.item("productCode_2");

snoobiItem.name = "Product Y";

snoobiItem.price = "100";
snoobiItem.currency = "EUR";
snoobiItem.amount = "3";

snoobiItem.campaign = "Summer 2009 discounts";

</script>

<script type="text/javascript"
src="https://eu1.snoobi.com/snoop.php?tili=tilin_nimi"></script>

</body>

</html>

Seurantakoodin käyttötavat

Seurantaskriptin käyttötavat

JavaScript -linkkien seuraaminen

Käytä näitä ohjeita, kun haluat seurata kävijöitä, jotka klikkaavat:

 • JavaScriptillä avautuvia linkkejä tai kuvia
 • Image Mapin linkkejä
 • Ajaxilla tehtyjä verkkosivuja

Ohjeet edellyttävät, että olet asentanut sivulle myös Snoobin seurantaskriptin.

Esimerkki toteutuksesta olemassa olevaan onClick-tapahtumaan

Linkin klikkauksesta saadaan tehtyä sivulataus Snoobiin käyttämällä funktiota

snoobi.trackPageView(pathParam)

Lisää funktio esim. jonkin näiden tapahtumien / event:ien sisälle:

 • onClick
 • onMouseDown

Sivulataus kannattaa samalla selkokielistää ja osioida, niin raportista käy helposti ilmi mihin asiaan sivulataus liittyy.

 <a href=”javascript:snoobi.trackPageView(’/images/gallery/kuva1.jpg’,’Haluttu sivun nimi’,’Haluttu osion nimi’);” >

Add URL- Parametrin lisäys

Parametrin lisäys voi olla tarpeen verkkosivuilla, joissa useampi sisällöltään eri sivu käyttää samaa osoitetta. Kyseessä on usein evästeillä tehdyt valinnat (kuten millä kielellä sivu näkyy) tai POSTilla toteutetut komennot (esimerkiksi lomakkeet tai sisäisissä hakukoneissa tehdyt haut). Tavallista on myös, että lomakkeen jälkeisellä kiitos-sivulla on sama URL-osoite kuin itse lomakkeella, jonka vuoksi ei voida nähdä, moniko lomakesivun avannut on myös lähettänyt lomakkeen.

Näissä tapauksissa kannattaa käyttää lisäparametria, joka luo näennäisesti sivulle uuden osoitteen ja mahdollistaa sivujen erottelun toisistaan.

Addurl-muuttujan lisääminen ei vaikuta sivun osoitteeseen eikä näy osoiterivillä kun kyseinen sivu ladataan. Lisäys vaikuttaa vain Snoobin tallentamiin tietoihin.

Miten addurl-muuttuja otetaan käyttöön

Addurl -muuttuja lisätään suoraan Snoobi-skriptin sisään sen sivun lähdekoodiin tai sivupohjaan, jolle halutaan antaa uniikki osoite. Parametrina käytetään &addurl=xxx kuten alla.

Arvoksi ”xxx” tilalle voit antaa kuvaavan nimen, kuten ”kiitosyhteydentottopynnosta” tai ”sahkopostilahetetty”. On turvallisinta välttää erikoismerkkien ja ääkkösten käyttö, koska nämä eivät välttämättä välity oikein kaikilla selaimilla ja merkistöillä, joskin näiden käyttö ei ole kielletty.

Miten addurl lisätään Snoobi-skriptiin

addurl

 Usean addurl-muuttujan käyttö samalla sivulla

Jos haluat antaa addurl-parametrin arvona useita parametreja täytyy addurl-parametrin arvo ajaa niin sanotun URL-encoden läpi. Toisin sanottuna addurl-parametrin arvossa oleva ”&” ja ”=”merkki enkoodataan seuraavasti:
&  →  %26
=  →  %3D

Esimerkki:
Addurl parametrin arvoksi halutaan antaa ”addurl=lang=fi&searchstring=hakusana”
Addurl – parametri muutetaan muotoon ”addurl=lang%3Dfi%26searchstring%3Dhakusana”.

Addurlin käyttö samanaikaisesti muiden Snoobi-muuttujien kanssa

Addurl-muuttujaa voidaan ongelmitta käyttää yhdessä muiden Snoobi-parametrien kanssa kuten sivujen nimien(&page_name=) tai osioinnin (&section=).

Esimerkki usean parametrin käytöstä:

<script type=”text/javascript” src=”http://eu1.snoobi.com/snoop.php?tili=yritys_fi&addurl=english
&page_name=Products&section=English: Products”>
</script>

Section-Parametrin lisäys

Kun käytössäsi on sisällönhallintajärjestelmä, järjestelmään on usein määritelty valmiit osioiden nimet esim. tuotekategorioiden tai kielivalinnan mukaan. Se, mistä kohtaa sisällönhallintajärjestelmää osiointiin soveltuva kategoria löytyy, vaihtelee järjestelmästä riippuen.

Osiointi toteutetaan lisäämällä skriptiin lisäparametri &section=. Osion arvo/nimi koodataan niin, että se lisätään aina lennosta Snoobi-skriptiin.

Käytännössä osioinnin lopputulos sivulle ”Kamerat” voi näyttää tältä (yritys_fi tulee korvata tilin oikealla nimellä! Tarkasta tilin nimi Snoobin asiakaspalvelusta tai raportin asetuksesta ”Tilin tiedot”) :

<script type=”text/javascript” src=”http://eu1.snoobi.com/snoop.php?tili=yritys_fi&section=Kamerat”></script>
Sallitut merkit osionimessä

Kiellettyjä merkkejä ovat & ja = , joita ei tule käyttää sellaisinaan minkään parametrin arvossa. Et-merkkiä voidaan kuitenkin käyttää HTML entity -muodossa (&amp;).

Sivun nimi saa muutoin sisältää mitä merkkejä vain: välilyöntejä, eri maiden aakkosia (åäö, kyrillisiä ja kiinalaisia kirjaimia ym.) sekä erikoismerkkejä.

Jos haluat saman sivun kuluvan useampaan kuin yhteen osion, määrittele lisäosiot manuaalisesti, koska yhdellä sivulla voi olla vain yksi section-parametri.

Samanaikainen osiointi ja selkokielistys

Mikäli halutaan vielä tarkentaa mistä sivusta on kyse, voidaan Snoobi-skriptiin myös lisätä selkokielistävä &page_name=parametri, joka määrittelee sivun nimen.  Toisin kuin osiossa, sivun nimen tulee olla eri jokaisella sivulla.

<script type=”text/javascript” src=”http://eu1.snoobi.com/snoop.php?tili=yritys_fi&section=Kamerat&page_name=Merkki X, Malli Y”></script>

Page Name-Parametrin lisäys

 • Tehdään suoraan lähdekoodiin / Snoobi-skriptiin. Dynaamisilla sivustoilla usein riittää, että muutos tehdään yhteen kohtaan sivupohjaa.
 • Soveltuu parhaiten dynaamisille sivustoille (asp, php jne.)
 • Jos samalle sivulle on annettu nimi sekä parametrilla että manuaalisesti, valitsee Snoobi aina manuaalisen nimen.

Esimerkki page_Name-parametristä:

<script type=”text/javascript” src=”http://eu1.snoobi.com/snoop.php?tili=yritys_fi&page_name=Sivun nimi”></script>