Ville Davidsson
Myyntijohtaja
Teollisuusmyynti/aluepäälliköt