Vaasan kaupunki
Vaasan kaupunki

Vaasan kaupunki Kortteeri

Vaasan kaupunki
Y-tunnus:
0209602-6

Sijaishuoltoa ja laitoshoitoa Vaasassa

Perhehoito tarkoittaa, että lapsen tai nuoren hoito, kasvatus ja muu ympärivuorokautinen huolenpito järjestetään yksityiskodissa oman kodin ulkopuolella. Hänet sijoitetaan asumaan sosiaalitoimen valitsemaan perheeseen yhdeksi perheenjäseneksi joko tilapäisesti tai toistaiseksi. Sijaiskoti voi olla Vaasassa tai lähiympäristössä.

Perhehoitoon voidaan sijoittaa joko huostaanotettu tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitettu lapsi. Perhehoitajaksi taas voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajan kanssa laaditaan toimeksiantosopimus.

Lastensuojelulaitokset ovat lasten ja nuorten kehityksen tukemiseen erikoistuneita kodinomaisia toimintayksiköitä. Laitosten tehtävänä on tarjota turvallinen hoito ja virikkeellinen kasvuympäristö. Ne voivat antaa lyhytaikaista tai pitkäaikaista hoitoa lapsille ja nuorille, jotka eivät voi asua kotonaan.

profiilikuva