Työllisyysrahasto - Turvaa työelämän muutoksissa

Työllisyysrahasto on lailla perustettu työmarkkinaosapuolten hallinnoima organisaatio, joka kerää työttömyysvakuutusmaksut. Maksuilla rahoitetaan ansiosidonnaista työttömyysturva sekä edistetään palkansaajien ja yrittäjien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja sen asiakkaita ovat kaikki työllistävät työnantajat ja 17–64-vuotiaat palkansaajat Suomessa.Työllisyysrahasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät.

Työllisyysrahasto, Helsinki
Työllisyysrahasto, Helsinki

Kokemuksia yrityksestä Työllisyysrahasto

piilota/avaa sisältö
Yrityksestä ei ole vielä yhtään kirjoitettua kokemusta.