Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Helsinki
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Helsinki
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
Työ- ja elinkeinoministeriö
Y-tunnus:
2160307-0

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on osa valtioneuvostoa

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on osa valtioneuvostoa. TEM:n tehtävä on edistää kasvua ja työllisyyttä. Tavoitteena on, että yritysten menestyksestä syntyy hyvinvointia Suomeen.

Osana valtioneuvostoa ministeriö toteuttaa hallitusohjelmaa, valmistelee lainsäädäntöä, seuraa ja kehittää toimialaansa kuuluvia asiakokonaisuuksia sekä ohjaa hallinnonalansa virastoja osana valtioneuvostoa.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on kolme ministeriä, elinkeinoministeri, työministeri, sekä asunto-, energia- ja ympäristöministeri.

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

- elinkeinopolitiikka

- innovaatio- ja teknologiapolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen

- markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen, kuluttajapolitiikka ja tekninen turvallisuus

- työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu

- työympäristökysymykset, työelämän yhdenvertaisuus, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu

- energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen

- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yleishallinnollinen ohjaus

- alueiden kehittäminen ja maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet

- maahanmuuttajien kotouttaminen

- siviilipalvelus

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Helsinki
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Helsinki
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Helsinki
Yrityksestä ei ole vielä yhtään kirjoitettua kokemusta.