Sysmän toimintakeskus

Sysmän toimintakeskus järjestää kuntouttavaa työtoimintaa henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia. Kuntouttava työtoiminta vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa.

Sysmän toimintakeskus, Sysmä