murupolku logo/Järjestöt/Järjestöt, yhdistykset ja säätiöt Oulu/Suomen Kulttuurirahasto Pohjois-Pohjanmaan rahasto
Suomen Kulttuurirahasto Pohjois-Pohjanmaan rahasto, Oulu
Suomen Kulttuurirahasto Pohjois-Pohjanmaan rahasto, Oulu
Suomen Kulttuurirahasto Pohjois-Pohjanmaan rahasto
Suomen Kulttuurirahasto sr
Y-tunnus:
0116947-3

Suomen Kulttuurirahasto - Tiedettä ja taidetta

Pohjois-Pohjanmaan rahasto perustettiin vuonna 1954, jolloin se kuului Kainuun ja Lapin rahastojen kanssa yhteiseen rahastoon. Vuonna 1968 Pohjois-Pohjanmaan rahastosta tuli oma rahastonsa. Se on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta.

Pohjois-Pohjanmaan rahasto toteuttaa tarkoitustaan, maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa toimialueensa 29 kunnan alueella. Osa toimialueen kunnista on yhteisiä Keski-Pohjanmaan rahaston kanssa.

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille. Säätiöllä on myös omaa kulttuuritoimintaa.

Rahasto myöntää tarkoituksensa mukaisesti henkilökohtaisia apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille ja työryhmille sekä muille kulttuurielämän aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Rahasto haluaa tarjota mahdollisuuden myös laajempiin kulttuurihankkeisiin tukemalla niiden toteutumista huomattavin apurahoin.

Apurahoja jaetaan vuosittain keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston yleisrahastoista sekä jakovuorossa olevista nimikkorahastoista lahjoittajiensa toivomiin ja ohjesäännöissä määriteltyihin tarkoituksiin.

Apurahojen myöntämisen ohella Kulttuurirahastolla on jonkin verran omaa kulttuuritoimintaa. Se järjestää kursseja, luentoja ja muita maamme kulttuurielämää edistäviä tilaisuuksia sekä ylläpitää taidekotimuseota. Tärkein kansainvälinen tapahtuma on viisivuosittain järjestettävä Mirjam Helin -laulukilpailu.

Apurahan hakijalle

Apurahan hakijan verkkopalvelu

Apurahan saajalle

Apurahan saajan verkkopalvelu

Suomen Kulttuurirahasto Pohjois-Pohjanmaan rahasto, Oulu
Suomen Kulttuurirahasto Pohjois-Pohjanmaan rahasto, Oulu