murupolku logo/Järjestöt/Järjestöt, yhdistykset ja säätiöt Jyväskylä/Suomen Kulttuurirahasto Keski-Suomen rahasto
Suomen Kulttuurirahasto Keski-Suomen rahasto, Jyväskylä
Suomen Kulttuurirahasto Keski-Suomen rahasto, Jyväskylä
Suomen Kulttuurirahasto Keski-Suomen rahasto
Suomen Kulttuurirahasto sr
Y-tunnus:
0116947-3

Suomen Kulttuurirahasto - Tiedettä ja taidetta

Keski-Suomen rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Se perustettiin vuonna 1958. Keski-Suomen rahasto tukee oman maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä tutkimusta jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa. Etusijalla ovat keskisuomalaiset hakijat ja maakunnassa tapahtuva tieteellinen ja taiteellinen työ. Keski-Suomen rahaston toimialueeseen kuuluu 23 kuntaa.

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille. Säätiöllä on myös omaa kulttuuritoimintaa.

Rahasto myöntää tarkoituksensa mukaisesti henkilökohtaisia apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille ja työryhmille sekä muille kulttuurielämän aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Rahasto haluaa tarjota mahdollisuuden myös laajempiin kulttuurihankkeisiin tukemalla niiden toteutumista huomattavin apurahoin.

Apurahoja jaetaan vuosittain keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston yleisrahastoista sekä jakovuorossa olevista nimikkorahastoista lahjoittajiensa toivomiin ja ohjesäännöissä määriteltyihin tarkoituksiin.

Apurahojen myöntämisen ohella Kulttuurirahastolla on jonkin verran omaa kulttuuritoimintaa. Se järjestää kursseja, luentoja ja muita maamme kulttuurielämää edistäviä tilaisuuksia sekä ylläpitää taidekotimuseota. Tärkein kansainvälinen tapahtuma on viisivuosittain järjestettävä Mirjam Helin -laulukilpailu.

Apurahan hakijalle

Apurahan hakijan verkkopalvelu

Apurahan saajalle

Apurahan saajan verkkopalvelu

Suomen Kulttuurirahasto Keski-Suomen rahasto, Jyväskylä