Suomen Hemofiliayhdistys ry
Suomen Hemofiliayhdistys ry, Föreningen för Blödarsjuka i Finland rf
Y-tunnus:
1101333-3