Suomen Diakoniaopisto Oulun kampus
Suomen Diakoniaopisto - Sdo Oy
Y-tunnus:
2756786-7