SPÄI, tiedustelut
Sisätautien päivystysosasto, TAYS