murupolku logo/Metsätalous/Metsäpalvelut Kruunupyy/Skogsvårdsföreningen Österbotten Terjärv
Skogsvårdsföreningen Österbotten Terjärv, Kruunupyy
Skogsvårdsföreningen Österbotten Terjärv, Kruunupyy
Skogsvårdsföreningen Österbotten Terjärv
Skogsvårdsföreningen Österbotten rf, Metsänhoitoyhdistys Österbotten ry
Y-tunnus:
2207882-9

Skogsvårdsföreningen är skogsägarnas egen organisation och expert på privatskogsbruket. Vi strävar till att skapa välmående för dig och din skog. Skogsvårdsföreningen är tryggaste samarbetspart vid förvaltandet av din skogsegendom.

Skogsvårdsföreningen erbjuder tjänster, som främjar lönsamheten och den hållbara användningen av skogen. Skogsvårdsföreningen har yrkeskunskap och känner till de lokala förhållandena. Vi erbjuder heltäckande service inom skogsbruket. Ni kan vända er till oss i alla frågor som berör skogsbruk.

Vi är hjälper skogsägarna i virkeshandelsfrågor och med både planering och förverkligande av skogsvårdsarbeten. Vi betjänar skogsägarna i alla ärenden som berör skogens skötsel och användning. Vi finns på det lokala planet och känner till virkesmarknadsläget och har skogsägarens bästa som första prioritet.

Metsänhoitoyhdistys toimii jokaisen kunnan alueella. Olemme metsänomistajan apuna puukaupassa sekä metsänhoitotöiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Palvelemme metsänomistajia kaikissa metsän hoitoon ja käyttöön liittyvissä asioissa. Tunnemme paikallisen puumarkkinatilanteen ja ajamme metsänomistajan etua.

Skogsvårdsföreningen Österbotten Terjärv, Kruunupyy
Skogsvårdsföreningen Österbotten Terjärv, Kruunupyy