Sinikka Mosorin
palvelusuunnittelija
Henkilöstö- ja tukipalvelut