Lehtinen
Lehtinen
Rauno Lehtinen
arkkitehti SAFA, toimistopäällikkö
Helsinki