Rauno Lehtinen
arkkitehti SAFA, toimistopäällikkö
Helsinki