Rakennusliiton osasto n:o 82 ry
Rakennusliiton osasto n:o 82 ry
Y-tunnus:
0897513-6

NOKIA
Niemi Heikki Tapani Poutuntie 10 A 1, 37100 NOKIA