Pilke-Tiimi on kolmen turkulaisen perustama pienimuotoinen yritys. Pilke-Tiimin takana vaikuttavat Satu Hovi, Jarmo Linkosaari ja Kati Länsiö, joilla on useiden vuosien kokemus nuorten kanssa työskentelystä. Pilke-Tiimin tämänhetkinen tavoite on tuottaa toiminnallisia materiaaleja, joita voi hyödyntää erilaisissa asiakas- ja ryhmänohjaustilanteissa. Esimerkiksi sosiaalityöntekijät, monet terapeutit, kuten toimintaterapeutit, psykologit ja toimihenkilöt sairaanhoitopiireissä sekä seurakunnissa voivat käyttää kuvakorttejamme toimintansa apuna.

Pilke-Tiimi, Turku
Pilke-Tiimi, Turku
Pilke-Tiimi, Turku