Perusturvaliikelaitos Saarikka, Saarijärvi
Perusturvaliikelaitos Saarikka, Saarijärvi
Perusturvaliikelaitos Saarikka
SoTe kuntayhtymä
Y-tunnus:
0208521-2

Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven kunnat sekä Saarijärven kaupunki ovat järjestäneet yhdessä alueensa asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2009 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaa kuntien yhteisesti omistama SoTe kuntayhtymä.

Palvelut tuottaa koko alueen väestölle kuntayhtymän omistama Perusturvaliikelaitos Saarikka. Väestöpohja Saarikan alueella on noin 19.600 asukasta.

Perusturvaliikelaitos Saarikan palvelut on ajettu kolmeen palvelualueeseen:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuuteen on koottu hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluja, kuten neuvola- ja kouluterveydenhuollon sekä perhe- ja sosiaalityön palveluja.

Arjen tuen palvelukokonaisuuden tehtävänä on tuottaa palveluja vammaisen, sairaan tai ikääntyneen henkilön tai perheen päivittäisen pärjäämisen tueksi.

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelukokonaisuuteen on koottu perusterveydenhuoltoon liittyviä palveluja.

Perusturvaliikelaitos Saarikka, Saarijärvi