Peritoneaalidialyysitoiminta (1.krs) puhelut potilaille
Sisätautien osastot, TAYS