Oikeuskanslerinvirasto (OKV), Helsinki
Oikeuskanslerinvirasto (OKV), Helsinki

Oikeuskanslerinvirasto (OKV)

Valtioneuvoston Kanslia
Y-tunnus:
0245975-5
puhelin ikoni029
Näytä numero
puhelin ikoni029 516 001
faxi ikoniFAX: 0916023975

Valtioneuvoston oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella ylin laillisuusvalvoja

Oikeuskansleri valvoo hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin virkatoimien lainmukaisuutta. Hän valvoo myös, että tuomioistuimet, viranomaiset ja virkamiehet sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Oikeuskanslerilla on myös asianajajien valvontaan liittyviä tehtäviä. Oikeuskansleri toimii valtioneuvoston yhteydessä.

Oikeuskansleri ratkaisee erityisesti valtioneuvoston valvontaa koskevat asiat sekä periaatteelliset ja laajakantoiset asiat. Oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin välisestä työnjaosta määrätään tarkemmin oikeuskanslerinviraston työjärjestyksessä. Käytännössä apulaisoikeuskansleri ratkaisee suurimman osan kanteluasioista ja tekee useimmat tarkastukset. Oikeuskanslerin ollessa estyneenä apulaisoikeuskansleri hoitaa hänen tehtäviään. Jos oikeuskansleri ja/tai apulaisoikeuskansleri ovat estyneenä hoitamaan tehtäviään, oikeuskansleri kutsuu apulaisoikeuskanslerin sijaisen tehtäväänsä.

Oikeuskanslerinvirasto (OKV), Helsinki
Oikeuskanslerinvirasto (OKV), Helsinki
Yrityksestä ei ole vielä yhtään kirjoitettua kokemusta.