Oikeuskanslerinvirasto (OKV)
Valtioneuvoston Kanslia
Y-tunnus:
0245975-5