Minna Sutinen
Arkistotyöntekijä
Potilastietoarkisto, Iisalmen sairaala