Metsäteho tukee osakkaidensa puunhankinta- ja puuntuottamistoimintojen kehittämistä sekä edistää puuhuollon toimintaedellytyksiä. Metsätehon toiminnan keskeisinä tavoitteina on tutkia ja kehittää puun saatavuutta, korjuu- ja kuljetustekniikkaa sekä informaatiovirtaa ja toiminnan tehokkuutta.

Rooliimme kuuluvat T&K-tarpeiden ja uusien mahdollisuuksien jäsentäminen, tutkimuskonsortioiden kokoaminen, niiden koordinointi- ja toteutustehtävät sekä tulosten hyödyntämisen tukeminen

Metsäteho Oy, Vantaa

Kokemuksia yrityksestä Metsäteho Oy

piilota/avaa sisältö
Yrityksestä ei ole vielä yhtään kirjoitettua kokemusta.