Marko Ovaskainen
Sairaanhoitaja
Ylä-Savon osasto 2