murupolku logo/Peruskoulu/Peruskoulu Mäntyharju/Mäntyharjun kunta Toivolan koulu
Mäntyharjun kunta Toivolan koulu, Mäntyharju
Mäntyharjun kunta Toivolan koulu, Mäntyharju
Mäntyharjun kunta Toivolan koulu
Mäntyharjun kunta
Y-tunnus:
0165761-0

Perusopetusta Toivolan kylässä Mäntyharjun kunnassa

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Perusopetusta järjestetään kaikille kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän (7) vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta edellä mainittua aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.

Kunnassa on kolme vuosiluokkien 1 - 6 opetusta antavaa koulua: Kirkonkylä, Toivola ja Yhtenäiskoulu. Yhtenäiskoululla annetaan opetusta myös vuosiluokille 7 - 9.

Mäntyharjun kunta Toivolan koulu, Mäntyharju