Kuluttaja- ja markkinatutkimusta sekä tuotekehityspalveluja elintarvikealan yrityksille!

Makery Oy on erikoistunut toteuttamaan kuluttaja- ja markkinatutkimuksia sekä tuotekehitystä elintarvikealan yrityksille ja yhteisöille sekä Suomessa että kansainvälisesti. Autamme myös elintarvikelainsäädännön kysymyksissä.

Makeryn työntekijöiden asiantuntijuus, kuluttajaymmärrys ja aito halu auttaa yrityksiä kehittymään luo menestyksen edellytykset, ja sitä kautta syntyy loistotuotteita kuluttajien saataville. Makery tulee jatkossakin olemaan vahvasti mukana suomalaisten yritysten kehittämisessä ja kansainvälistymisessä.

Palvelujamme ovat:

- Kuluttajatutkimukset

- Markkinatutkimukset

- Tuotekehitys

- Elintarvikelainsäädäntö

- Analyysit

- Valmennus

- Kansainvälistyminen

Tehtävämme on auttaa sinua ymmärtämään kuluttajien muuttuvia mieltymyksiä ja tarpeita. Autamme arvioimaan tuotteen menestyspotentiaalia markkinoilla ja kehittämään uusia menestystuotteita.

Tutustu asiakkaisiimme nettisivuillamme.

Soita tai lähetä sähköpostia kaikissa elintarvikkeisiin liittyvissä kehitystarpeissasi!

Makeryn kuluttaja- ja markkinatutkimusten avulla saat tietoa:

- Kuluttajien mieltymyksistä, odotuksista ja tottumuksista

- Kuluttajien arvoista, asenteista ja painotuksista

- Kuluttajien ostomotiiveista ja -prosesseista

- Tuotteen tai brändin tunnettuudesta, vahvuuksista ja kehittämiskohteista

- Brändin asemasta kilpailijoihin verrattuna

- Vallitsevasta markkinatilanteesta ja alan trendeistä

Noudatamme toiminnassamme ESOMARin (European Society for Opinion and Marketing Research) tutkimussääntöjä, jotka takaavat tutkimusten luotettavuuden ja vastaajien yksityisyyden suojan.

Voimme auttaa uusien ja nykyisten tuotteiden kehittämisessä:

- Esiselvitykset, tutkimus- ja kirjallisuuskatsaukset asiakkaan tutkimus- ja kehitystarpeiden mukaan

- Konseptin ja bränditarinan suunnittelu ja laadinta

- Reseptikehitys: tuotteen ominaisuuksien ja katteen parantaminen reseptioptimoinnilla ja uusien makuvarianttien kehittäminen

- Tuotteiden aistinvarainen arviointi: asiantuntijaraati (ominaisuus- ja mieltymysprofiilit)

- Kuluttajaymmärryksen tuominen osaksi tuotekehitysprosessia

Elintarvikelainsäädäntö:

- Lainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät: ravitsemus- ja terveysväittämät sekä ainesosaluetteloiden oikeellisuuden tarkistaminen ja lyhentäminen

- Myyntikelpoisuuslausunnot

Analyysit:

- Säilyvyyskokeet (mikrobiologinen analysointi, aistinvarainen arviointi)

- Kemialliset analyysit (mm. ravintosisältö, raskasmetallit, jne.)

Valmennus:

- Aistinvarainen arviointi

- Elintarvikelainsäädäntö

- Hygieniaosaaminen

Makery Oy, Helsinki
Makery Oy, Helsinki

Kokemuksia yrityksestä Makery Oy

piilota/avaa sisältö
Yrityksestä ei ole vielä yhtään kirjoitettua kokemusta.