Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Helsinki
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Helsinki
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
Maa- ja Metsätalousministeriö
Y-tunnus:
0245958-7

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa. Lainsäädäntötyössä ministeriö toimii osana valtioneuvostoa ja Euroopan unionin päätöksentekoa.

Uusiutuvia ovat luonnonvarat, joiden elinvoima kumpuaa luonnon omasta uudistumiskyvystä. Näihin kuuluvat kaikki kasvit ja eläimet. Kestävän käytön periaatteen mukaisesti uusiutuvia luonnonvaroja käytetään siten, että niiden arvo säilyy myös tuleville sukupolville.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Helsinki
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Helsinki
Yrityksestä ei ole vielä yhtään kirjoitettua kokemusta.