Kolarin kunta Jokijalan erityiskoulu
Kolarin kunta
Y-tunnus:
0191528-8