murupolku logo/Terapiapalvelut/Psykologi Helsinki/Kasvupolku Perita Sipiläinen Oy

Yli 20 vuotta työelämässä sisäisenä ja ulkoisena konsulttina sekä kouluttajana, työnohjaajana ja kehittäjänä ovat antaneet minulle vakaan ymmärryksen siitä, mitä johtajat ja työyhteisön jäsenet tänään tarvitsevat ja tiiviissä työtahdissa kokevat.

Olen työskennellyt suurteollisuudessa, rahoitusalalla, järjestöissä, laajasti julkisella sektorilla sekä yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa.

Pystyn tarjoamaan apua ennen kaikkea ihmisten johtamiseen ja johtajuuden tukemiseen.

Info

Kehittämisprosessit ja valmennus

Jokainen asiakasprosessi on ainutlaatuinen. Se suunnitellaan ja räätälöidään asiakkaan tilanne ja tavoitteet huomioiden.

Eteneminen kohti toivottuja tuloksia koostuu kehittämisen ja kehittymisen kiinteästä vuorovaikutuksesta. Kehittämisen, teemojen ja vuorovaikutuksen syventyminen ja ankkuroituminen jokaisen henkilökohtaisessa kehittymisprosessissa vaatii aikaa, vaiheittaista etenemistä ja monenlaisia prosessirakenteita tuekseen. Kehittämistyössä käytetään erilaisia ryhmärakenteita ja menetelmiä muutostyön tukena.

Aikuinen ei asioita purematta niele. Hän peilaa uusia asioita omaan kokemukseensa, tutkii, pohtii, yleistää, hakee yhtäläisyyksiä ja eroja. Hän kokeilee varmistuakseen tiedon tai toiminnan oikeellisuudesta tai toimivuudesta.

Kehittämisprosesseissa ja valmennuksissa otetaan huomioon keskeisesti aikuisen tapa oppia.

Kasvupolku Perita Sipiläinen Oy, Helsinki
Kasvupolku Perita Sipiläinen Oy, Helsinki

Kokemuksia yrityksestä Kasvupolku Perita Sipiläinen Oy

piilota/avaa sisältö
Yrityksestä ei ole vielä yhtään kirjoitettua kokemusta.