Kaarina Rytkönen
Sairaanhoitaja
Päivystys, Iisalmen sairaala