Jokinen
Jokinen
Jukka Jokinen
Metsäasiantuntija, puukauppa- ja metsäpalvelut
Kangasniemi/itä, Pieksämäki/länsi