Nurminen
Nurminen
Joonas Nurminen
Metsäasiantuntija
Keuruu (Jukojärvi, Lavikko, Valkealahti, Valkeaniemi)