ja Luukaankodin johtaja Laura Kajastila-Hämäläinen Laurin-