Innovatiivista liiketoiminnan kehittämistä

Innoman on yritysten liiketoiminnan, prosessien ja toimintatapojen kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Projekteissamme strategia, ihmiset, tietotekniikka ja muutoksen johtaminen ovat vahvassa roolissa.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme yrityksiä ja organisaatioita, jotka menestyvät huomennakin. Löydämme mahdollisuuksia, uudistamme rakenteita, kehitämme uusia ratkaisuja ja parannamme tuottavuutta.

Yhdessä luomme huomisen strategioita. Emme vain tutki, analysoi ja puhu, vaan myös toimimme. Kun olemme mukana, alkaa tapahtua – konkreettisesti.

• Innomanin prosessikehityksen mallissa liiketoimintaprosessit muokataan toteuttamaan entistä paremmin yrityksen strategiaa ja liiketoimintamallia. Hyödyt näkyvät yrityksessä työaikasäästöinä ja kustannussäästöinä, liikevaihdon kasvuna sekä laadun paranemisena. Innomanin palvelussa hyötyjen arviointi ohjaa ja priorisoi kehittämistä.

• Tietojärjestelmähankinnat näemme mahdollisuutena kehittää liiketoimintaa. Autamme sopivien digiratkaisujen valinnassa. Digiratkaisut voivat olla ERP-, SCM-, PSA-, BI-järjestelmiä tai verkkokauppa-, portaali- tai mobiiliratkaisuja. Olemme olleet mukana 250+ onnistuneen ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektissa.

• Liiketoiminnan kiihdytyslaboratorio on tehokas menetelmä luoda visio yrityksen tulevaisuudesta ja rakentaa polku sinne. Menetelmämme ravistelevat uudenlaiseen ajatteluun ja uusien mahdollisuuksien löytämiseen.

• Innoman auttaa tekemään innovaatiotoiminnasta systemaattista. Tarjoamme työkaluja innovaatiotoiminnan tuottavuuden parantamiseen. Yhteisen työskentelyn tuloksena Innovaatiopolulla syntyy uusien tuotteiden, palveluiden, liiketoimintamallien ja ekosysteemeiden innovaatioita. Samalla yritykseen jää toimivat työkalut innovaatiotoimintaan.

• Innomanin muutosjohtamisen palvelu sisältää

1. yksittäisten kehittämisprojektien tukemisen

2. lean-ajatteluun pohjautuvan jatkuvan kehittämisen mallin

Katso myös nettisivut www.innoman.fi

Innoman Oy, Vantaa
Innoman Oy, Vantaa
Innoman Oy, Vantaa
Innoman Oy, Vantaa
Tuotemerkit
Kiihdytyslaboratorio, Innovaatiopolku

Kokemuksia yrityksestä Innoman Oy

piilota/avaa sisältö
Yrityksestä ei ole vielä yhtään kirjoitettua kokemusta.