Lähetä viesti
Lähetä viesti

Ilmainen tarvekartoitus

Tavoitteena on auttaa asiakkaitamme liiketoiminnan harmonisoimisessa ja kehittämisessä. Asiakkaan kanssa luodaan vakioidut toiminta- ja kehitysmallit. Mallissa otetaan huomioon Asiakas, ydintoiminnot, kyvykkyydet, laatu ja mm. vuoden vaihteessa tulevan julkisten alojen Tiedonhallintalaki.

Uusien asiakkaiden kanssa lähdemme liikkeelle kartoittamalla asiakkaan tarpeet, valitsemme kehittämisen kohteen ja etenemissuunnitelma. Kuvausten tuottaminen tapahtuu toiminnan vaatimukset huomioiden. Yksikertaiset kuvaukset ja visualisoinnit ovat valttia. Nähdään pian.

ICT Arkkitehtuurien konsultointi

Konsultoidaan yrityksen kokonaisarkkitehtuuri, johon kuuluvat toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologiakerrokset, sekä edellä mainittujen elementtien väliset yhteydet.

Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa ja kuvausten tuottamisessa on olennaisinta tarvelähtöisyys. Arkkitehtuurikuvaukset tehdään tarvelähtöisesti tarkoituksenmukaisella laajuudella ja tarkkuustasolla.

Mielestämme kehittämisen tulisi olla liiketoimintalähtöistä, asiakas liiketoiminnan keskiössä ja teknologian tulee auttaa liiketoimintaa itse operoinnissa. Tarkoituksena on kehittää strategialähtöisesti yrityksen perustehtävää, kyvykkyyksiä ja toimintaa tukevia tukitoimintoja. Alan suositukset sanovat, että ’Prosessien kehittäminen liittyy aina organisaation muuhun suunnitteluun ja kehittämiseen. Siksi sen pohjana ovat samat visiot, strategiat ja toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat organisaation toimintaa. Johdon tulee antaa selkeä toimeksianto ja tavoitteet prosessien kehittämiselle sekä varata muutosten täytäntöönpano- ja käyttöönottovaiheeseen riittävät resurssit. Muutos ei saa jäädä kertatyöksi, vaan sen tulee johtaa jatkuvaan kehittämiseen ja vaikutusten mittaamiseen.’

ICT Arkkitehtuurien mallinnus

Liiketoimintamalli avautuu kuvaamalla, prosessit, prosessin kulku, toimijoiden väliset vuorovaikutukset ja prosessien väliset vuorovaikutukset, sekä havainnolliset palvelu -että prosessikartat. Tärkeää on avata vuorovaikutustilanteissa olevien elementtien väliset suhteet, eli kardinaliteetit ja hyvät liiketoimintakuvaukset avaavat kehittäjille kysynnän esimerkiksi järjestelmäpalveluille.

Mallinnuksen avulla pyrimme kuvaamaan sovitun kohdealueen keskeiset tiedot ja helpottamaan tiedon käyttöä. Tyypillisesti liiketoiminnan tietomallinnuksessa kirkastuvat myös yrityksen ydinprosessit.

Vertaamalla liiketoiminnan tietomallia järjestelmien tietomalliin, saamme vertailun tuloksena selville järjestelmien puutteet. Muutokset toteutamme joko jatkuvan kehittämisen mallilla tai kehityshankkeella. Riippuen työtavoista.

Tieto on yrityksen keskeinen pääoma ja siksi on tärkeää pitää tiedon eheydestä hyvää huolta koko sen elinkaaren ajan.

Järjestelmäarkkitehtuurinkuvauksessa kuvaamme järjestelmäkarttoja, tietojärjestelmiä, järjestelmien väliset rajapinnat, ja mm. järjestelmäsalkussa avaamme järjestelmien roolit, omistajuudet, sekä ominaisuudet.

Teknologia-arkkitehtuurissa kuvaamme järjestelmiä käytettävät teknologiat, standardit, rakenteet ja infrastruktuurin. Teknologiakokonaisuuden tulee tukea parhaalla mahdollisella tavalla organisaation toimintaa ja tulevaisuuden tavoitteita.

Palvelulupaus

Teemme asiakkaasta parempia.

ICT Arkkitehtitoimisto 38 Oy, Vantaa

Osoite

näytä reitti ikoni

Näytä reitti nykyisestä sijainnistasi

Valitse aloitusosoite

Aukioloajat

La
Suljettu
Su
Suljettu
Ma
08:00-18:00
Ti
08:00-18:00
Ke
08:00-18:00
To
08:00-18:00
Pe
08:00-18:00
Sopimuksen mukaan.
Päivitä ja lisää tietoja yrityksestäsi
Kirjaudu maksuttomaan
Oma Fonecta
-palveluun ja muokkaa yrityksesi tietoja.

Kokemuksia yrityksestä ICT Arkkitehtitoimisto 38 Oy

piilota/avaa sisältö
Yrityksestä ei ole vielä yhtään kirjoitettua kokemusta.