Helsingin kaupunki Myllypuron sairaala
Helsingin kaupunki
Y-tunnus:
0201256-6
fax 0931060665
PL 6200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI