Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa varmasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin.

Hallinto-oikeus käsittelee julkishallinnon päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Asiat ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä. Tarvittaessa hallinto-oikeus voi päättää suullisen käsittelyn tai katselmuksen järjestämisestä lisäselvityksen saamiseksi.

Helsingin hallinto-oikeus, Helsinki
Helsingin hallinto-oikeus, Helsinki
Helsingin hallinto-oikeus, Helsinki