Geopudas Oy on vuonna 1987 perustettu rakennusgeologinen toimisto, jonka päätoimialana ovat maa- ja kiviainesten rakennustekniseen käyttöön ja ottotoimintaan liittyvät tutkimukset ja suunnitelmien laatiminen. Toiminta-alueemme on koko Suomi, keskittyen kuitenkin Pohjois-Suomeen.

Palvelut

• Maa-ainesten ja kallion ottosuunnitelmat

• Ympäristöluvat ja -suunnitelmat

• Maa-ainesten oton ja maankäytön yleissuunnitelmat

• Jätevesien käsittelysuunnittelu haja-asutusalueille

Geopudas Oy, Oulu