Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa johdetaan tiedolla

Future Care Finland on Medaffcon Oy:n toiminimi, jonka tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon tiedolla johtamisen kehittäminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ydintehtävä on tuottaa mahdollisimman paljon terveyttä ja hyvinvointia käytettävissä olevalla rahalla. Tietoa toiminnasta kerätään jatkuvasti, mutta sitä ei hyödynnetä vielä täydessä potentiaalissaan. Tulevaisuuden SOTE organisaatiot seuraavat tuottamiensa palveluiden vaikuttavuutta ja kehittävät toimintaansa systemaattisesti tietoon perustuen.

Toimintamme perusta on sosiaali- ja terveydenhuollossa kerätty tosielämän tieto ja sen hyödyntäminen. Arvioimme toiminnan vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden, sekä lääketieteellisestä että terveystaloustieteellisestä näkökulmasta. Tarjoamme kattavia näkymiä nykytilanteeseen sekä työkalut arkivaikuttavuuden reaaliaikaiseen seurantaan.

Future Care Finland, Espoo
Future Care Finland, Espoo

Kokemuksia yrityksestä Future Care Finland

piilota/avaa sisältö
Yrityksestä ei ole vielä yhtään kirjoitettua kokemusta.