Eläinten terveys ETT ry, Seinäjoki
Eläinten terveys ETT ry, Seinäjoki
Eläinten terveys ETT ry
Eläinten Terveys Ett Ry: Djurens Hälsa Ett Rf
Y-tunnus:
0985041-5

Eläinten terveys ETT ry

Olemme valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimiva yhdistys, jonka päätoimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

ETT ry perustettiin elintarviketeollisuuden ja tuottajien toimesta Suomen liittyessä EU:n jäseneksi. Ylläpitäjinä suomalaiset meijerit, teurastamot ja munapakkaamot. Olemme tehokkaasti verkostoitunut kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tehtävät:

Tehtäviimme kuuluu

Tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kansallisen eläinten terveydenhuollon koordinoinnin kautta sekä ohjaamalla eläinaineksen ja rehujen tuontia siten että tautiriskit hallitaan.

Informaation jakaminen ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä eläintauteihin liittyen.

Eläintautitilanteen seuranta sekä kotimaassa että muualla.

Tarttuvien tautien saneerauskonsultointi.

Eläintautivakuutusten kehittäminen.

Rehusektorilla positiivilistatoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen.

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö alan toimijoiden kanssa.

Käytännön asiantuntijoina toimiminen valtakunnallisissa alan työryhmissä ja hankkeissa.

Kansallisen eläinterveydenhuollon koordinointi nautojen, sikojen ja siipikarjan osalta.

Sikava: sikaloiden terveysluokitus sekä kansallisen ja erityistason seuranta.

Naseva: nautatilojen kansallinen terveydenhuolto.

Eläinten terveys ETT ry, Seinäjoki
Eläinten terveys ETT ry, Seinäjoki
Eläinten terveys ETT ry, Seinäjoki