Doris Holmberg-Marttila
Perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri