Arkkitehdit NRT Oy, Helsinki
Arkkitehdit NRT Oy, Helsinki
Arkkitehdit NRT Oy
Arkkitehdit NRT Oy
Y-tunnus:
2052579-5

Arkkitehdit NRT on yhdistelmä kokemusta, ennakkoluulottomuutta ja tehokkuutta. Kokemus on kertynyt toimiston yli 30-vuotisen uran aikana monentyyppisistä suunnittelutehtävistä. Vankimpina osaamisalueina ovat peruskorjaus, asunto- ja opetusrakentaminen. Uudempia osa-alueita ovat liike- ja urheilurakentaminen sekä workplace-selvitykset. Toimiston kokeneimmista työntekijoistä on kehittynyt asiantuntijoita, joilta löytyy ennakkotapaus lähes joka tilanteeseen ja tieto siirtyy toimiston sisällä helposti ja nopeasti.

Ennakkoluulottomuus on näkynyt lukuisissa toimiston kilpailuvoitoissa ja arkkitehtuurin moninaisessa, mutta perustellussa muotokielessä. Ennakkoluulottomuus näkyy myös esimerkiksi tavallisuudesta poikkeavissa teknisissä ratkaisuissa, joilla päästään sekä kustannussäästöihin, että arkkitehtuuriltaan kiinnostaviin ratkaisuihin.

Tehokkuus on nykyaikaisen arkkitehtitoimiston perusedellytys. Se saavutetaan kokemuksen ja tietotekniikan hyödyntämisellä siten, että rakennuksen kokonaiskustannukset pysyvät kurissa ja aikataulut pitävät. Kokeneet ja yhteistyökykyiset suunnittelijat sekä sujuvaksi hiottu laatujärjestelmä mahdollistavat laajojen ja hankalienkin projektien hallitun läpiviennin yhdessä tilaajan ja muiden suunnittelijoiden kanssa.

Asiantuntemuksemme kattaa muun muassa seuraavat osa-alueet: asuinrakennukset, julkiset rakennukset, yksityistalot, työ- ja toimitilat sekä opetusrakennukset. Myös kaavoitus kuuluu osaamisemme piiriin. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Arkkitehdit NRT Oy, Helsinki