Alkio-opisto, Jyväskylä
Alkio-opisto, Jyväskylä
Alkio-opisto
Alkio-opiston Kannatusyhdistys ry
Y-tunnus:
0208430-8

Opintoja - aterioita - unta

Alkio-opisto on valtakunnallinen, Suomen laajimmin avoimia yliopisto- ja AMK-opintoja tarjoava Jyväskylän Korpilahdella sijaitseva kansanopisto. Alkio-opisto tarjoaa myös juhla-, kokous- ja majoituspalveluja.

Vuosittain kampuksella opiskelee noin 400 eri puolilta Suomea tullutta opiskelijaa. Heistä Alkio-opiston opiskelijoita on noin 270 ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita noin 130. Kampusalueella asuvia on noin 190.

Alkio-opiston juhla- ja majoituspalveluita käyttää vuoden aikana pari tuhatta asiakasta. Erilaisia asiakkaiden tapahtumia ja tilaisuuksia Alkio-opistolla on vuosittain parikymmentä.

Alkio-opistolta jatko-opintoihin

Alkio-opisto on Suomen laajimmin avoimia yliopisto- ja AMK-opintoja tarjoava kansanopisto. Ovet ovat avoinna kaikille, eikä pääsykokeita ole.

Alkio-opisto on hyvä paikka opiskeluun, itsensä kehittämiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen, itsenäistymiseen ja ystävystymiseen. Alkio valmentaa pääsykokeisiin. Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti etsia omaa alaasi ja suorittaa korkeakoulututkinnon osia ennakkoon. Suoritettuja opintoja voi sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon kunkin korkeakoulun AHOT-periaatteiden mukaisesti ja näin nopeuttaa opintojen etenemistä (AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Alkiolla voi myös hakea lisäkoulutusta. Meillä opiskelee välivuotta pitäneitä, lukiosta suoraan tulleita, työttömiä ja alan vaihtajia.

Alkio-opisto tekee yhteistyötä kuuden yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kanssa. Avointa yliopisto-opetusta järjestetään yhteistyössä Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu, Kuopio), Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa. Avoimia ammattikorkeakouluopintoja voi valita Jyväskylän, Mikkelin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnoista. Alkio-aika on kannattava satsaus omaan tulevaisuuteesi.

Alkio-opisto, Jyväskylä