Naprapath Olav Hagström

Naprapati - Naprapaatti

Naprapati är en form av manuell terapi som anses höra till alternativmedicin. Naprapater påstår sig diagnostisera, behandla och rehabilitera smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, leder och muskler. Terapin involverar ofta att patienten får ligga på en speciell bänk medan naprapaten utför behandlingen med händerna.

Naprapatia on yksi manuaalisen lääketieteen muodoista. Se on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Naprapatiassa noudatetaan lääketieteellisiä periaatteita.

 

Aihealue

Täydentävät hoidot

Y-tunnus

1423127-2