Hae toimialalla: Metsätalous Konnevesi

Varis Forest Oy

Alakyläntie 375, 44350 ISTUNMÄKI Metsäpalvelut Y-tunnus: 0457824-8
Monipuoliset metsäalan palvelut

Tarjoamme asiakkaillemme lähes kaikki koneilla metsässä tehtävät työmuodot kuten aines- ja energiapuun korjuun, metsäenergian eli hakkuutähteen ja kantojen korjuun sekä maanmuokkauksen.

Uutena työmuotona on keväällä 2015 aloitettu koneellinen taimikonhoito (konekitkentä). Lisäksi teemme piennarraivauksia ja tarvittaessa myös metsänhoitotöitä ja hakkuita miestyönä.