Tietoa meistä

Stiftelsen Bensow målet med versamheten är att kunna stöda värnlösa barn och deras familjer direkt eller indirekt.

Välkommen till daghemmet Lyan!

Daghemmet Lyan består av Lilla Lyan med plats för 13 barn i åldern 1- 3 år samt Stora Lyan med plats för 30 barn i åldern 3 -7 år.

Lyan är beläget mitt i skogen men ändå på kort avstånd från stadens centrum. Detta ser vi som en stor fördel eftersom det ger möjlighet till uteaktiviteter av varierande slag.

Även inomhusmiljön, på såväl Lilla som Stora Lyan, bjuder på estetik och hemkänsla.

Personalstyrkan är 12 personer vilket inkluderar daghemmets egen husmor.

På Lyan arbetar vi i kontinuerlig växelverkan med barnen. Det är synnerligen viktigt för oss alla att vara lyhörda för barnens behov, utveckling och erfarenheter. Samarbetet med föräldrarna är centralt och gemensamma samtal förs kontinuerligt.

Vi vill bjuda på möjligheter till nya upplevelser och inlärningsmöjligheter med leken och experimenterandet som de viktigaste redskapen. Vi rör oss mycket i skog och mark och på vintern finns det fina möjligheter i vår egen terräng att skida samt att få öva sig på skridsko på den närbelägna skridskoplanen.

Förutom leken som inlärningsmetod, i såväl ledd som fri verksamhet, har även musiken, drama och övrigt skapande en betydande roll på Lyan.

Vårt mål är att barnen ska växa upp till trygga och rättvisa människor med en sund självkänsla och en stark tro på sig själva.

Vi önskar alla intresserade varmt välkomna att bekanta sig med vårt daghem!

Sommarläger

På Bensows sommarställe Stornäsholm i Barösunds skärgård anordnas olika typer av sommarläger. Stornäsholm är en 11 hektar naturskön holme med omväxlande och vacker natur.

Familjecenter

Familjecentret Bensow erbjuder verksamhet för barn, unga och föräldrar. Barnens och ungdomarnas välmående står i fokus. Vi vill skapa verksamhetsformer som når målgrupper som just nu har svårt att få tillräckligt stöd i vardagen. Målet är alltid att ta de egna resurserna i beaktande och stärka individens inre styrkor och tilltron till den egna förmågan. Vi stöder också barnfamiljers vardag genom att stärka föräldraskapet.

Genom det understöd som Stiftelsen Bensow ger Barnavårdsföreningen i Finland r.f. (BF) kan Familjecentret Bensow utveckla verksamhet för att stödja barn, unga och familjer. BF vill genom sin verksamhet skapa bättre förutsättningar för en bra och trygg barndom för så många barn som möjligt.

BF arbetar med barnet i fokus på ett respektfullt, jämlikt och professionellt sätt. Föreningen följer aktivt med i samhällets utveckling och är redo att fördomsfritt utveckla sin verksamhet så att den fyller barnets och familjens behov.

Näytä koko teksti

Sijainti kartalla