Hae toimialalla: Oikeuslaitos

Helsingin ulosottovirasto

Ulosottoviranomaiset huolehtivat verojen ja julkisten maksujen perinnästä sekä tuomioistuinten tekemien päätösten täytäntöönpanosta.

Ulosottoviranomaisen tehtävänä on valvoa sekä velkojan että velallisen etua. Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat maksukehotusten lähettäminen sekä palkan ja omaisuuden ulosmittaus. Ulosottoviranomaiset pyrkivät siihen, että velallinen maksaa velkansa vapaaehtoisesti maksukehotuksella. Jos maksua ei saada, tehdään palkan, eläk-keen, elinkeinotulon tai omaisuuden ulosmittaus. Ulosmitattu omaisuus voidaan myydä. Paikallisena viranomaise-na toimii kihlakunnanvouti. Ulosoton hallinnollinen johto ja valvonta kuuluu Valtakunnanvoudinvirastolle. Ulosotto kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan.

 

Postiosoite

  • PL 190, 00511 HELSINKI

Aukioloajat

ma
08:00 - 16:15
ti
08:00 - 16:15
ke
08:00 - 16:15
to
08:00 - 16:15
pe
08:00 - 16:15

Aihealue

Oikeuslaitos

Y-tunnus

0245974-7